logo

مدل ارزیابی

هیئت ژوری اختراع سال بریتانیا، به غرفه های نمایشگاه امتیاز می دهد و مدال های طلا، نقره، و برنز به کسانی که از نظر داوران به امتیاز و استاندارد لازم رسیده اند اعطا میشود.

از طریق امتیازات داده شده و حمیت برای رسیدن به مرحله نهایی تعداد برندگان مدالهای طلا، نقره، و برنز کاهش میابد.

30 برنده مرحله نهایی، 5 برنده مستقیم و برنده نشان اختراع سال در ساووی، مراسم اختراع سال بریتانیا اعلام میشوند. جوایز دیگری نیز توسط گروهی از شرکت کنندگان بین المللی اهدا می شود. 

مدل ارزیابی

هیئت داوران

اعضای هیئت مشاوره BIS شامل دفتر ثبت مالکیت فکری، مراکز نوآوری، پی اند جی، و دولت ولز هستند.  مراسم نشان های سال اختراع جهانی و اختراع بریتانیا توسط هیئت 25 نفری از کارشناسان قضاوت میشود؛ هیئتی که مخترعین، نوآوران، دانشگاهیان، و کارآفرینان آن را تشکیل می دهند. در قضاوت اولویت با مزایای زیست محیطی و اجتماعی برای نوع بشر، اصالت، نبوغ، و طراحی است. داوران نمایندگانی هستند از بی ای یی سیستمز، بی اند کیو، بلک بری، و شورای بریتانیا. 

هیئت داوران
معرفی نمایشگاه نوآوری BIS

معرفی نمایشگاه نوآوری BIS

ایده های بزرگ باید در معرض دید شرکای بالقوه در تجارت و صنعت قرار بگیرند. شرکایی که منابع و مهارت آنها بتواند بین یک ایده عالی و واقعیت تفاوتی ایجاد کند.

 ایجاد شد تا از طریق گردهم آوردن نوآوری و کسب و کار، سرمایه گذاران و مخترعان، طراحان و تولیدکنندگان و BIS

همچنین فراهم آوردن خدمات مرتبط، فرصت های تجاری جدیدی ایجاد کنند.

ما خرسندیم که میزبان نشان های سالانه اختراعات بریتانیایی و اختراعات جهانی هستیم. نشانی که همه آرزوی دریافت آن را دارند.

هیئتی از 25 داور کارشناس به نمایندگی از جامعه مخترعین بریتانیا مزایای اجتماعی و زیست محیطی که این اختراعات برای بشر دارند، و همچنین اصالت، نبوغ، و طراحی آنها را در معرض آزمون می گذارند. نام برندگان در تاریخ 24 اکتبر در مراسمی اعلام می شود.  

اولین رویداد BIS در سال 2001 در باربیکن سنتر لندن برگزار شد. جامعه مخترعین بریتانیا در سال 2003 تشکیل شد.

گروه بوجود آمده در برگیرنده نوآوران و مخترعین بنام، دانشگاهیان و کارآفرینانی بودند که همه یک فکر را در سر می پرورانند: اختراع جرقه ای حیاتی است که باعث به جلو راندن فناوری دنیا و نظم جدید ایجاد سرمایه میشود. 

معرفی نمایشگاه نوآوری BIS

گالری عکس نمایشگاه نوآوری بریتانیا