logo

همایش ملی برندهای نوآور ایران

مهرماه 94

مطابق برنامه سال 94 مرکز همایش های بهسان مقرر گردیده است در مهر ماه سال 94 برای شرکت هایی که توانسته اند در ممیزی اتحادیه اختراعات و نوآوری های صنعتی IUI تایید شوند و محصول خود را ثبت نمایند همایشی برگزار گردد.

این همایش با حضور یکی از نمایندگان رسمی IUI در ایران برگزار خواهد گردید و تمامی مدیران شرکت هایی که با نوآوری صنعت خود را دچار تحول کرده اند و در پیشرفت ایران زمین گامی محکم برداشته اند قدردانی خواهد شد. همچنین در این مراسم از سخنرانان ملی و بین المللی در زمینه نوآوری دعوت خواهد گردید.

منافع و مزایای همایش:

بهبود فرهنگ نوآوری

بهره مندی از سخنرانان بین المللی

بهبود مهارت های تفکر تحلیلی، انتقادی و خلاقانه

آشنایی با استانداردهای بین المللی در حوزه نوآوری و سازمان های ثبت ماکیت فکری

حضور در رسانه های خبری به عنوان برند نوآور

معرفی محصولات و خدمات خلاق در حضور کلیه مدیران برتر کشور

گالری های مرتبط