logo

راهکارهای مالی و اقتصادی بهسان

راهکارهای مالی و اقتصادی بهسان

منابع مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هر سرمایه‌گذاری ایده جدید مطرح می‌شود. منابع مالی سرمایه ایست که بانک‌ها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بکار می‌برند.

بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و جدید و زیرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشيمی و بسياری از صنايع ديگر برای توسعه زير ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.

ادامه مطلب

تامین منابع مالی

تیم اقتصادی بهسان راهکارهایی را برای تامین منابع مالی به سازمان ها ارائه می کند

شرکت های کوچک و بزرگ بسته به نیاز خود باید منابع تامین مالی مناسبی را انتخاب نمایند.چهار فاکتور اصلی که تعیین کننده منبع تامین مالی مناسب هر شرکتی هستند شامل ریسک، بازده، میزان سرمایه گذاری و افق زمانی سرمایه گذاری می باشد.

عارضه یابی سازمان

یکی از مهمترین مواردی که هر سازمان باید همواره مورد توجه قرار دهد بررسی عملکرد، ظرفیت و نقاط ضعف و قوت می باشد تا مغایرت ها و ریشه مشکلات را بیابد و در جهت رفع آنها اقدام نماید.

عارضه یابی در حوزه های مختلف سازمان می تواند انجام شود و هر چقدر دقیق تر برگزار شود پیشنهادات و راه حل های بهتری برای سازمان ارائه می شود.


ارزشگذاری برند

برند به عنوان یکی از دارایی های نامشهود سازمان می باشد که دارای ارزش مالی می باشد و سازمان ها می توانند با قیمت گذاری بر روی آن ارزش برند خود را مشخص کنند. معمولترین روش ارزشگذاری برند اینتربرند می باشد البته سازمان ایزو نیز مطابق استاندارد شماره 10668 روشی را برای همین موضوع مشخص نموده است. ارزشگذاری برند نیازمند بررسی دقیق فعالیت های مالی، بازاریابی و برندینگ می باشد که توسط متخصصین خبره باید صورت گیرد.

ادامه مطلب
سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری کوتاه مدت
سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه گذاری بلند مدت
راهکارهای تجاری راهکارهای تجاری
تجاری سازی ایده ها تجاری سازی ایده ها