logo

اخبار

تمدید قرارداد همکاری بهسان و مرکز جهانی برندهای نوآور

طی جلسه ای که توسط مدیر امور بین الملل شرکت بهسان مدیریت پرشین و مدیر نمایندگی های مرکز جهانی برندهای نوآور آقای مک کافر


عقد تفاهم نامه بهسان و دانشگاه تهران

شرکت بهسان مدیریت پرشین و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در اسفند 1393 برای انجام ارزیابی و ممیزی نوآوری های صنع


بازدید مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر اجرایی مجمع متخصصین ایران از بهسان

در بهمن ماه سال 1393 مدیران اجرایی مجمع متخصصین ایران و مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهسان بازدید کردند. این بازدید که