logo
بازدید مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر اجرایی مجمع متخصصین ایران از بهسان

بازدید مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر اجرایی مجمع متخصصین ایران از بهسان

در بهمن ماه سال 1393 مدیران اجرایی مجمع متخصصین ایران و مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهسان بازدید کردند. این بازدید که برای اجرای همایش های ملی تحت نظر مجمع متخصصین ایران برگزار گردید بسیار مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفت. مهندس افشار دبیر اجرایی مجمع متخصصین ایران از فعالیت ها و سوابق کاری بهسان به شدت احساس رضایت نمود و اجرای پروژه های ملی و عام المنفعه را در سال آینده توسط دو سازمان ضروری دانست.