logo
معرفی بهسان

معرفی بهسان

شرکت بهسان مدیریت پرشین فعالیت خود را از فروردین 1388 با سرمایه گذاری خصوصی در زمینه اجرای پروژه های صنعتی در زمینه ارزیابی، آموزش و پیاده سازی سیستم های مدیریتی و نوآوری همراه با حمایت تجربی و علمی قوی بکار گیری از متخصصین و اساتید دانشگاههای بنام داخلی آغاز نمود.

گروه بهسان فعالیت خود را از همان سال در زمینه اجرای پروژه های سیستم های مدیریت با تمرکز بر کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت و امنیت اطلاعات آغاز نمود و تا سال 90 بیش از 200 پروژه در این حوزه اجرا نمود. از آنجاییکه شرکت های ایرانی در زمینه ایجاد و بهبود نوآوری به شدت احساس نیاز می کردند و طبق تحقیقات انجام شده هیچ یک از سازمان های ایرانی معیارهایی برای ارزیابی و بهبود نوآوری برای صنایع ارائه نکرده بودند، بهسان از سال 90 با استفاده از کمیته علمی و همکاری با شرکت های برتر خارج از کشور جهت وارد نمودن دانش در کشور و کمک به سازمان های ایرانی استانداردها، معیارها و مدلی هایی برای بهبود و حمایت از نوآوری تبیین نمود.

پس از همان سال، بهسان به تنها مجری سیستم های نوآوری در شرکت تبدیل شد و در همین راستا خدمات مختلفی برای بهبود نوآوری در سازمان ها تدوین و ارائه گردید. خدمات ما شامل موارد زیر می باشد:

● ثبت نوآوری های صنعتی

● عارضه یابی و ارائه راهکار برای نوآوری در سازمان

● صدور گواهینامه بر اساس استانداردها و راهنماهای بین المللی

● تایید و داوری محصولات و خدمات نوآور

● آموزش نوآوری برای سازمان ها

● برگزاری سمینار و همایش در زمینه نوآوری

● برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی برای افراد و سازمان های خلاق

در باب نوآوری همین بس که اگر نوآوری وجود نداشت ما همچنان در غار زندگی می کردیم. بهسان اولین، بزرگترین و تنها مرجع رسمی علمی - اقتصادی نوآوری برای صنایع مختلف در سطح ایران می باشد.

در حال حاضر بهسان با بیش از 250 نفر پرسنل خبره، همکاری با 10 نمایشگاه و انجمن و اتحادیه های اروپایی و بین المللی، کمیته علمی و دپارتمان های آموزشی علمی اقتصادی خود به یکی از بزرگترین سازمان های ارائه دهنده خدمات در زمینه ایجاد، ارزیابی و ثبت نوآوری تبدیل شده است.

اعتماد برندهای بنام و سازمان های بزرگ ایران زمین حاکی از کیفیت و توانایی خدمات بهسان می باشد.

تیم اجرایی بهسان افراد خلاق و کارآفرین هستند که تفکر ناب را با استراتژی و کسب و کار ادغام می نمایند تا سطح نوآوری را از جنبه های مختلفی همانند محصول، خدمات، فرایند، تکنولوژی، حمل و نقل و ... افزایش دهند تا در سازمان، صنعت و جامعه ارزش افزوده ای ایجاد شود. دیدگاه ما تنها بر روی خروجی و نتایج حاصله از اجرای پروژه ها در زمینه نوآوری، افزایش اعتبار و شهرت و مالکیت فکری معطوف می باشد.

بهسان به عنوان سازمان عارضه یاب و ارزیاب، گواهی کننده سیستم ها و محصولات نوآور مطابق با راهنماها و استانداردهای بین المللی رسالت بهبود نوآوری در صنعت و جامعه ایران را دارد.