logo

چگونگی دریافت IUI

گواهینامه IUI موجب شناخت محصول شما در سطح بین المللی می شود. نشان دهنده انطباق و تعهد شما به تجربیات صنعت، نوآوری و استفاده از فرصت های جدید در کسب و کار است.

ما فرایند ارزیابی و ممیزی و دریافت گواهینامه را شفاف نمودیم. پس از دریافت فرم درخواست شما، واحد ارتباط با مشتریان با شما در ارتباط خواهد بود و شما را در قدم های زیر راهنمایی می نماید.

1- بررسی محصولات نوآور و قابل ثبت

در این مرحله ما نگاهی کلی بر روی محصولات و سیستم نوآوری شما خواهیم کرد و آنها را با الزامات IUI مطابقت خواهیم داد. این مرحله به شما کمک خواهد نمود تا پیش از ممیزی اصلی بر روی مواردی که نیاز به تقویت دارند بیشتر کار کنید و در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید تا محصول مناسبی برای ثبت انتخاب گردد.

2- برگزاری ممیزی نوآوری در سازمان

در این مرحله تیم ممیزی IUI نسبت به صنعت در سازمان شما حاضر می شوند، ابتدا محصول نوآورانه با معیارها و الزامات اصلی IUI مطابقت داده می شود و سپس روش ها، سیستم ها و منابع انسانی سازمان در حوزه نوآوری و خلاقیت مورد بررسی قرار می گیرند تا از پیاده سازی صحیح سیستم برای داشتن یک سازمان نوآور اطمینان حاصل شود.

3- تایید سازمان ثبت و صدور گواهینامه

پس از انجام ممیزی نهایی و تایید سازمان جهت صدور گواهینامه توسط هیئت علمی IUI ، این گواهینامه (IUI 5001 یا IUI 5002 ) صادر خواهد گردید.