logo
chevalier LOGO

مدل ارزیابی


ارزیابی اهدای نشان شوالیه و آفیسر اروپا به مدیران برتر بر اساس انتخاب هیئت داوران موسسه INNOVA در بلژیک انجام می گردد.

بر این اساس4 پارامتر اصلی بر اساس مدارک ارسال شده کاندیدا در نظر گرفته شده است که این موارد به شرح زیر می باشند:

1- نوآوری و خلاقیت: یکی از مهمترین موارد در ارزیابی نشان شوالیه و آفیسر خلاقیت فرد و نوآوری هایی می باشد که توسط سازمان آن به بازار عرضه شده است. این نوآوری می تواند در محصول، خدمات، تکنولوژی و فرایندها باشد.

2- فعالیت های بشر دوستانه: در دنیای امروزه، بررسی افراد فقط منوط به فعالیت های اقتصادی آنها نمی باشد بلکه تاثیر مثبت فرد در جامعه به شدت مورد توجه می باشد.

3- فعالیت های تحقیقاتی: تولید دانش و فعالیت های علمی و تحقیقاتی چه از طرف فرد کاندیدا چه از طرف مجموعه تحت امر فرد کاندیدا به شدت در ارزیابی موثر می باشد.

4- فعالیت های زیست محیطی: با توجه به مشکلات زیست محیطی در کره زمین فعالیت های مرتبط با این زمینه بسیار مورد توجه هیئت داوران می باشد.

در صورتی که تاثیر فعالیت های فرد کاندیدا و سازمان تحت مدیریت آن بر روی صنعت، جامعه، سلامت انسان و محیط زیست مثبت باشد و مورد تایید هیئت داوران قرار گیرد، نشان شوالیه به فرد اهدا خواهد گردید.

مدارک لازم جهت ارسال به هیئت داوران:

  • رزومه کامل فرد کاندیدا
  • کپی پاسپورت فرد کاندیدا
  • یک قطعه عکس 3*4 از فرد کاندیدا
  • فرم تکمیل شده ثبت نام
  • رزومه، فعالیت ها و لوگوی شرکت تحت الامر
  • گزارش مزایای رقابتی و محصولات نوآور سازمان
  • گزارش رشد درآمد و فروش سازمان در 3 سال گذشته
  • گزارش رشد منابع انسانی سازمان در 3 سال گذشته
  • گزارش فعالیت های موثر در زمینه محیط زیست و فعالیت های بشردوستانه