logo
chevalier LOGO

مزایا

در دنیای پر رقابت امروزی و با وجود بین المللی شدن ارتباطات مشتریان و سازمان ها نمی توانند به صورت کامل تامین کننده خود را انتخاب نمایند از این جهت دریافت نشان های بین المللی می تواند اعتماد مشتریان را جلب کند و ارزش افزوده ایجاد نماید همچنین با حضور در مراسم ها و نمایشگاه های بین المللی می توان محصولات و موفقیت های سازمان را هر چه بیشتر به نمایش گذاشت.

از این رو برای مدیران موفق و برجسته شرکت های برتر و ایجاد تاثیر مثبت در جامعه، نشان لیاقت مدیریت هر ساله توسط کشور بلژیک به افراد شایسته اهدا می گردد تا بیش از پیش توسط مردم شناخته شوند و همچنین در کنار این مراسم بزرگترین نمایشگاه نوآوری جهان نیز برگزار می گردد

مزایای شرکت در این مراسم:

1- مطرح شدن در سطح بین المللی: افزایش اعتبار و شناخته شدن موفقیت ها و مطرح شدن در سطح بین المللی

2- نمایش نوآوری ها: شرکت در بزرگترین نمایشگاه نوآوری جهان و به نمایش گذاشتن محصولات و نوآوری ها

3- ایجاد فرصت های کسب و کار: افزایش شرکای کاری در سراسر دنیا و ایجاد فرصت ها از طریق ارتباطات جدید

4- توسعه فعالیت ها: بهبود فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ارتباطات با دانشگاهها و شرکت ها و جذب افراد خلاق در فعالیت های علمی و فنی