logo

معرفی BIS

ایده های بزرگ باید در معرض دید شرکای بالقوه در تجارت و صنعت قرار بگیرند. شرکایی که منابع و مهارت آنها بتواند بین یک ایده عالی و واقعیت تفاوتی ایجاد کند.

 BISایجاد شد تا از طریق گردهم آوردن نوآوری و کسب و کار، سرمایه گذاران و مخترعان، طراحان و تولیدکنندگان و همچنین فراهم آوردن خدمات مرتبط، فرصت های تجاری جدیدی ایجاد کنند.

ما خرسندیم که میزبان نشان های سالانه اختراعات بریتانیایی و اختراعات جهانی هستیم. نشانی که همه آرزوی دریافت آن را دارند.

هیئتی از 25 داور کارشناس به نمایندگی از جامعه مخترعین بریتانیا مزایای اجتماعی و زیست محیطی که این اختراعات برای بشر دارند، و همچنین اصالت، نبوغ، و طراحی آنها را در معرض آزمون می گذارند. نام برندگان در تاریخ 24 اکتبر در مراسمی اعلام می شود. 

اولین رویداد BIS در سال 2001 در باربیکن سنتر لندن برگزار شد. جامعه مخترعین بریتانیا در سال 2003 تشکیل شد.

گروه بوجود آمده در برگیرنده نوآوران و مخترعین بنام، دانشگاهیان و کارآفرینانی بودند که همه یک فکر را در سر می پرورانند:

اختراع جرقه ای حیاتی است که باعث به جلو راندن فناوری دنیا و نظم جدید ایجاد سرمایه میشود.

مراسم اهدای نشان های BIS برای اولین بار توسط کین کرامر، مخترع پلیر های دیجیتال صوتی، برگزار شد. این مراسم محلی است برای اتصال مخترعین و نوآوران به کسب و کار؛ شرکت های چند ملیتی و شرکت های مناسب برای سرمایه گذاری که از جمله آنها میتوان سرمایه گذاران، طراحان، تولید کنندگان، و خدمات مربوط به آنها را نام برد.

اعضای هیئت مشاوره BIS شامل دفتر ثبت مالکیت فکری، مراکز نوآوری، پی اند جی، و دولت ولز هستند.

مراسم نشان های سال اختراع جهانی و اختراع بریتانیا توسط هیئت 25 نفری از کارشناسان قضاوت میشود؛ هیئتی که مخترعین، نوآوران، دانشگاهیان، و کارآفرینان آن را تشکیل می دهند. در قضاوت اولویت با مزایای زیست محیطی و اجتماعی برای نوع بشر، اصالت، نبوغ، و طراحی است. داوران نمایندگانی هستند از بی ای یی سیستمز، بی اند کیو، بلک بری، و شورای بریتانیا.

BIS این افتخار را دارد که حامی مراسم اهدای نشان طلا، نقره، و برنز به مخترعین بزرگسال و جوان باشد. به برندگان نشان بلیطی داده میشود تا بتوانند به مراسم شام اهدای نشان سال اختراعات بریتانیا بیایند.

وبسایت رسمی نمایشگاه نوآوری بریتانیا:

www.britishinventionshow.com