logo

نحوه ارزیابی

هیئت ژوری برای انتخاب برترین اختراعات و نوآوری های سال در بریتانیا، به غرفه های داخل نمایشگاه امتیاز می دهند و مدال های طلا، نقره، و برنز به کسانی که از نظر داوران به امتیاز و استاندارد لازم رسیده اند اعطا میشود.

این انتخاب بر اساس 4 عامل اصلی زیر در مورد محصول نوآور می باشد:

●  قابلیت ثبت نوآوری محصول در ثبت های بین المللی

●  تجاری سازی محصول و سرمایه گذاری صورت گرفته بر روی آن

●  طراحی و شکل ظاهری محصول چه از نظر فنی و چه زیبایی آن

●  کیفیت و عملکرد محصول مطابق با انتظارات از محصول و قابلیت اطمینان محصول

از طریق امتیازات داده شده و حمیت برای رسیدن به مرحله نهایی تعداد برندگان مدالهای طلا، نقره، و برنز کاهش میابد.

30 برنده مرحله نهایی، 5 برنده مستقیم و برنده نشان اختراع سال در ساووی، مراسم اختراع سال بریتانیا اعلام میشوند.

جوایز دیگری توسط گروهی از شرکت کنندگان بین المللی اهدا می شود.     

بخش مراسم نهایی:

نشان ها در 5 بخش اصلی اهدا میشود:

اختراع بریتانیا

اختراع بین المللی

نوآوری

محیط زیست

طراحی

بعلاوه نشان های سالانه نوآوران جوان زیر 15 و 18 سال