logo

معرفی Asian Awards

دیدار با مو ثرترین های آسیا در دنیا

سازمان برترین های آسیا یا Asian Awards مراسمی با شکوه که در نوع خود بنام و شگفت انگیز است. مراسمی که در گردهمایی بزرگان آسیا قدم برداشته تا از موفقیت ها و افتخار آفرینی ها و دستاوردهای اقتصادی، علمی، فرهنگی ورزشی و هنری رو نمایی کرده تا موجبات بالندگی سازمان ها را فراهم سازد. این مراسم سالانه از حضور شاخص های بنام در سراسر دنیا بهره مند بوده تا سهمی در این جشن داشته باشند.

مراسم Asian Awards از یک نگاه ساده متولد شد: ایجاد مراسمی برای تقدیر از دستاوردهای با ارزش در سراسر آسیا. مراسمی رهگشا و پیشگام، منحصر به فرد و بلند آوازه.

مراسم Asian Award در شهر لندن در انگلستان به صورت سالانه برگزار می گردد که به مشهوریت و تقدیر از افراد در سراسر دنیا کمک می کند و در 14 بخش جوایزی ارائه می نماید. کاندیداهای دریافت نشان هر ساله توسط هیئت داوران مستقل و بیطرف انتخاب می گردند و در هر بخش، سه کاندیدا به فینال راه پیدا می کنند.

سه کاندیدا که در هر بخش انتخاب می گردند به مراسم دعوت می شوند و در هر بخش یک نفر به عنوان برنده نهایی اعلام می گردد. همچنین هر ساله پس از اجرای مراسم بر اساس میزان فعالیت های برندگان لیست 100 نفر برتر آسیا توسط این سازمان منتشر می گردد.

با توجه به آنکه قاره کهن آسیا در حال رشد و ترقی می باشد این مراسم می تواند منجر به تقویت ارتباطات افراد و کسب و کار های موفق در آسیا و انگلستان و حتی در سطح بین المللی شود. نتایج یک ممیزی مستقل نشان داده است که حامیان Asian Awards از طریق کنفرانس خبری، برندسازی، حضور مردم و ایجاد کسب و کارهای نو 250 درصد در سرمایه گزاری خود بازگشت سرمایه داشته اند.

شرکت بهسان مدیریت پرشین از سال 2013 توانست نماینده انحصاری Asian Awards در ایران گردد و برای اولین بار کاندیدا هایی از ایران در این مراسم معرفی شدند تا بیش از پیش افراد ایرانی در جوامع بین المللی مطرح و شناخته شوند.