logo

بخش بندی جوایز

در مراسم برترین های آسیا در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، اقتصادی و صنعتی در 14 بخش به افرادی که در آسیا تاثیر مثبت داشته اند با توجه به نظر هیئت داوران خود نشان ها و گواهینامه هایی را اهدا می نماید. این دسته بندی را در ذیل مشاهده می نمایید:

دسته بندی نشان ها و جوایز:

● موفق ترین مدیریت کسب و کار در سال

● کارآفرین نمونه سال

● کارآفرین اجتماعی نمونه سال

● موفق ترین فرد در علم و تکنولوژی

● بهترین خدمت اجتماعی در سال

● جایزه بشر دوستانه

● بهترین دستاورد سال

● بهترین توسعه پایدار در سال

● جایزه موفق ترین بنیان گزار

● موفق ترین فرد در ورزش

● موفق ترین فرد در هنر

● موفق ترین فرد در تلویزیون

● موفق ترین فرد در سینما

● موفق ترین فرد در موسیقی