logo

داوری و ارزیابی

هیئت داوری Asian awards از افرادی که در زمینه های کسب و کار، کارآفرینی، مسئولان و رهبران فرهنگی و ... تخصص دارند تشکیل شده است. این داوران مسئولیت انتخاب برندگان را بر مبنای پیش زمینه و دستاوردهای شرکت کنندگان از سراسر دنیا دارند و به صورت شخصی و بیطرف، رای خود را صادر می کنند. یک فرایند شفاف که برنده را در هر زمینه مشخص می نماید.

همچنین افرادی که دستاوردهای چشمگیری در هر زمینه داشته باشند، به لیست 100 نفر برتر آسیا در هر سال راه پیدا می کنند. این لیست که اولین بار در سال 2013 ایجاد شد، در حال حاضر از 250 نفر از محققان، دانشمندان، مدیران و هنرمندان برجسته تشکیل شده است.

اعضای هیئت داوری:

آقای Philip Bernie : مدیر قسمت ورزشی یک شبکه خبرگزاری

آقای Samir Brikho  : مدیر عامل شرکت AMEC

خانم Chadha : کارگردان سینما

آقای Freud : مدیر عامل شرکت ارتباطات Freud

آقای Landsman : مدیر عامل شرکت TATA UK

خانم Michelle Mone : موسس شرکت Ultimo

آقای Stephen Phillips : مدیر عامل کنسول تجارت انگلستان و چین

خانم شارما: مدیر شبکه تفریحی KIKIT