logo

نحوه شرکت در مراسم

برای شرکت در مراسم و دریافت نشان بین المللی Asian Awards و قرارگیری در بین 100 نفر برتر آسیا با توجه به بخش بندی جوایز از افراد خبره و متخصص دعوت می گردد تا مراحل زیر را با همکاری شرکت بهسان به عنوان نماینده انحصاری این سازمان در ایران انجام دهند:

1- تکمیل فرم ثبت نام و ارسال رزومه کاندیدا

2- انتخاب بخش جوایز بر اساس فعالیت های کاندیدا

3- ارسال مدارک بر اساس مدل ارزیابی و ترجمه رسمی مدارک

4- داوری مدارک توسط هیئت داوران Asian Awards

5- ارائه تاییدیه به کاندیدا در صورت تایید در داوری

6- شرکت در مراسم و اهدا نشان

 

مدارک لازم برای ارسال به هیئت داوران:

1. بیوگرافی کاندیدا حداکثر در 125 کلمه

2. توضیح درباره موفقیت ها و دستاوردهای کاندیدا حداکثر تا 525 کلمه

3. تاریخچه شرکت حداکثر تا 525 کلمه

4. موثرترین دستاورد شرکت را در 2 سال گذشته توضیح دهید

5. آیا سازمان شما روابط بین المللی با سایر کشورها دارد؟

6. آیا صادرات به دیگر کشورها دارید؟ رشد صادراتتان را توضیح دهید

7. در صورتی که شرکت شما از لحاظ مالی در یک سال اخیر پیشرفت داشته است آن را توضیح دهید

8. مزایای خود را نسبت به رقیا در بازار ذکر نمایید

9. در صورتی که فعالیت های بشردوستانه انجام داده اید آن را توضیح دهید.

10. تاثیرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی سازمان را توضیح دهید.