logo

راهکارهای مالی و اقتصادی بهسان

منابع مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هر سرمایه‌گذاری ایده جدید مطرح می‌شود. منابع مالی اینگونه تعریف می شود: سرمایه ای که بانک‌ها در اختیار دارند و صنعتگران آنرا بکار می‌برند.

بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و جدید و زیرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشيمی و بسياری از صنايع ديگر برای توسعه زير ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.

شرکت های کوچک و بزرگ بسته به نیاز خود باید منابع تامین مالی مناسبی را انتخاب نمایند.چهار فاکتور اصلی که تعیین کننده منبع تامین مالی مناسب هر شرکتی هستند شامل ریسک، بازده، میزان سرمایه گذاری و افق زمانی سرمایه گذاری می باشد.

تیم بهسان با توجه به همکاری خود با نهادهای دولتی، موسسات اقصادی و بانک ها به مشتریانی که ایده های تجاری ارزشمندی دارند و درصدد برآمده اند تا پروژه های صنعتی و عمرانی را آغاز کنند کمک می نماید.

خدمات ارزشمند زیر توسط تیم اقتصادی بهسان به سازمان ها و افراد اعطا می شود:

● مشاوره در جهت تجاری سازی ایده ها و اختراعات

● انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژه های صنعتی و یا عمرانی

● دریافت انواع وام های صنعتی برای اجرای پروژه ها

● عارضه یابی سازمان در جهت تعریف مسائل و مشکلات مالی و فنی سازمان

● ارزشگذاری برند تعیین دارایی های نامشهود سازمان

● تعریف فرصت های سرمایه گذاری برای افراد سرمایه گذار و موسسات اقتصادی و سازمان ها

خدمات اقتصادی بهسان برای کلیه مشتریان ما که شامل سازمان ها نوآور ایران می باشند و در حوزه های مختلف با ما همکاری کرده اند قابل ارائه می باشد.