logo

ارزشگذاری برند

برند به عنوان یکی از دارایی های نامشهود سازمان می باشد که دارای ارزش مالی می باشد و سازمان ها می توانند با قیمت گذاری بر روی آن ارزش برند خود را مشخص کنند. معمولترین روش ارزشگذاری برند اینتربرند می باشد البته سازمان ایزو نیز مطابق استاندارد شماره 10668 روشی را برای همین موضوع مشخص نموده است. ارزشگذاری برند نیازمند بررسی دقیق فعالیت های مالی، بازاریابی و برندینگ می باشد که توسط متخصصین خبره باید صورت گیرد.

دارایی های نامشهود بسیار با ارزش  است و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آنرا درک کرده است. تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار ارزشمندی است.

تیم بهسان با رویکردی مناسب و معتبر و مطابق با استانداردها بین المللی و رویکردهای قابل قبول در جهان از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به تعیین ارزش برند می پردازد.

هدف ما تعیین دارایی ها و سرمایه های سازمان است که شاید تا به حال شناسایی و ارزش گذاری نشده است. اهداف مختلف زیر ممکن است برای مدیران مدنظر باشد:

● اطلاع رسانی به مدیریت و سهامداران

● برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان

● گزارش دهی درباره ارزش برند به ذینفعان و سهامداران

● حسابداری و ایجاد نقدینگی

● انجام داد و ستدهای قانونی با شرکای تجاری

● اعطای نمایندگی

● پشتیبانی از دعاوی قضایی و حل اختلافات

● برنامه ریزی و تطابق با مالیات بندی

● وام و بالا بردن سرمایه با فروش سهام

با بررسی درآمد، فروش، هزینه ها و خدمات می توان تصویر ذهنی برند، ارزش ویژه برند و ارزش اقتصادی برند را مورد مطالعه قرار داد و گزارشات آن را برای بهره برداری در اختیار سهامداران و مدیران سازمان  قرار داد.

بهسان آمادگی خود را در این زمینه برای کمک به سازمان های نوآور اعلام می نماید تا بتوانند دارایی های نامشهود خود را هم در زمینه برند و هم در زمینه مالکیت فکری بهبود دهند.