logo

تامین منابع مالی

حیات و رشد سازمان ها وابسته به منابع مالی آنها می باشد تا بتوانند ایده ای ایجاد نمایند و با تجاری سازی، آن را به نوآوری تبدیل کنند.

تیم اقتصادی بهسان راهکارهایی عملی و علمی را برای تامین منابع مالی به سازمان ها ارائه می کند. شرکت های کوچک و بزرگ بسته به نیاز خود باید منابع تامین مالی مناسبی را انتخاب نمایند.چهار فاکتور اصلی که تعیین کننده منبع تامین مالی مناسب هر شرکتی هستند شامل ریسک، بازده، میزان سرمایه گذاری و افق زمانی سرمایه گذاری می باشد.

بهسان برنامه مدونی برای بهبود وضعیت فروش، نقدینگی و منابع مالی تهیه نموده است تا با کنترل این مسائل نوآوری را بهبود دهد. سازمان های نوآور می توانند با خدمات بهسان از موارد زیر بهره مند شوند:

● یافتن فرصت های سرمایه گذاری

● ایجاد ارتباطات جدید با سرمایه گذاران

● افزایش نقدینگی از طریق دریافت انواع وام های صنعتی

● افزایش دارایی های نامشهود مانند مالکیت فکری و ارزش برند

برای ارائه این خدمات ابتدا تیم علمی بهسان عارضه یابی را در سازمان انجام می دهد، پس از تعیین نقاط ضعف و قوت سازمان و نیاز سازمان برنامه مدونی مبنی بر راهکارهای تجاری و اقتصادی و به  سازمان شما ارائه می دهند. اجرای برنامه نیز توسط تیم اقتصادی بهسان انجام خواهد گرفت.

مشتریانی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر دارند می توانند از طریق همین وبسایت با ما تماس حاصل نمایند.