logo

درباره IdeaCert

IdeaCert یک موسسه مستقل است که هدف آن تضمین کیفیت، امنیت، و محیط زیست است. تاریخچه ما به سال 2006 برمیگردد.

زمانیکه این موسسه در کانادا تاسیس شد تا شرایط فنی کالاهای صنعتی را بررسی و ارزیابی کند.

IdeaCert شرکت تدوین و ارزیابی استانداردهای کسب و کار است که هدف آن ایجاد فرهنگ عالی بودن در سازمان ها است. 

بیش از یک دهه است که ما در حال مبارزه با چالش هایی مثل "عدم تلاش برای ایجاد تغییر به دلیل رضایت از شرایط موجود" و "متوسط بودن" هستیم. هدف ما کمک برای ایجاد فرهنگ عالی بودن در روش کار مردم و کالا هاست. این به این معنیست که به شرکت ها نشان دهیم چطور عملکرد خود را ارتقا داده، ریسک را کاهش داده و به رشد پایدار دست یابند. ما رهبر جهانی در کمک به ارتقای سازمانها هستیم؛ مشتریان ما هم برندهای کوچک را در بر میگیرند و هم بزرگ را. آنها شرکت های بومی هستند در سر تا سر دنیا.

ما سیستم ها،کالا ها، و یا زنجیره تولید را ممیزی، تائید و ثبت میکنیم. این کار از طریق ارزیابی مستقل برای کاهش ریسک و افزایش کیفیت سرویس و محصول صورت میگیرد.

ما گستره وسیعی از برنامه های منطبق بر تکنولوژی و سرویس های مشاوره در اختیار حرفه ای های مدیریت ریسک، انطباق، و حقوق میگذاریم تا بتوانیم مدیریت خوب، آگاهی از انطباق، اصول اخلاقی، و سیاست های سازمانی را ممکن سازیم.

ارزش های IdeaCert :

ما متعهد به کار تیمی و خلاقیت هستیم.

ما متعهد به محترم دانستن کارمندان و مشتریان خود هستیم.

ما استقلال خود را در جهت امنیت، حفاظت، و کیفیت حفظ می نمائیم.

ما به دنبال الگو شدن هستیم و در این راه از عواطف، یکپارچگی، کارآفرینی، و روح نوآورانه خود استفاده می کنیم.

IdeaCert در ایران

بهسان برای تحقق یکی از ماموریت ها و اهداف خود در سال 2012 قراردادی مبنی بر همکاری با IdeaCert کانادا برای ممیزی و ارزیابی سیستم های مدیریتی و ثبت و صدور گواهینامه مطابق بر استانداردهای بین المللی ISO و EN منعقد نمود. بر این اساس بهسان برگزاری جلسات ممیزی سیستم های مدیریتی، آموزش، ثبت و صدور گواهینامه را بر عهده گرفته است. در حال حاضر بیش از 200 شرکت در ایران و توسط تیم بهسان توسط IdeaCert ثبت و تایید شده اند.

وبسایت اصلی IdeaCert :

www.ideacert.com