logo

معرفی

در مرکز جهانی برندهای نوآور Global Center of Innovative Brands، نوآوری هایی را می یابیم که می تواند آینده را تغییر دهد. ما با مشتریان خود ایده های قدرتمند را کشف کرده و با همکاری آن ها محصولات، خدمات و برندها را محقق نموده تا زندگی مردم را بهبود دهیم. 

رسالت مرکز جهانی برندهای نوآور، که در سال 2003 تاسیس شد ارائه مزیت های رقابتی و فرصت های شناخته شده در سطح بین المللی به منظور نوآوری، کشف و ابداع در گستره وسیعی از شرکت ها در دنیا می باشد.

مرکز جهانی برند های نوآور برنامه ای برای ارزشگذاری محصولات نوآور و بهبود محصولات نوآور در سطح دنیا می باشد. همچنین این مرکز موجب تبلیغ محصول نوآور شما در بین مردم و مصرف کنندگان می شود تا توسط مصرف کنندگان واقعی مهر تاییدی بر روی محصول ایجاد گردد و فرصت های بهبود بیش از پیش برای مدیران آشکار شود.

یکی از ارزش های اصلی و همین طور عناصر کلیدی قواعد اخلاقی این مرکز، حفظ بی طرفی است. بر این اساس، این نهاد ناگزیر از مدیریت هرگونه تقابل منافع به منظور حصول اطمینان از رعایت بی طرفی در بازرسی، فرایند داوری و خدمات تحقیقاتی و سنجش مربوطه می باشد.

● هدف ما ایجاد ارزش افزوده برای نوآوری شما است

● ما با شما برای ظرفیت سازی نوآوری و خلق محصولات و خدماتی که موجب بهبود زندگی افراد شوند همکاری می کنیم

● ما به طیف گسترده ای از شبکه علمی مشتمل بر دانشگاه ها دسترسی داریم. ضمنا ما کارشناسان برجسته صنعت را جذب نموده ایم

● ما در حال ایجاد شبکه ای از برندهای جهانی هستیم که به تشویق روابط جهت پشتیبانی از اکوسیستم نوآوری، رشد شرکت ها و ایجاد مشاغل خواهد پرداخت

● ما به اساس ایجاد رابطه رو در رو  اعتقاد داریم

● ما نظامی را ساماندهی می کنیم که از امکان شناسایی و بهره گیری از کارامد از فرصت های مربوط به نوآوری برخوردار می باشد

● ما برای طراحی، تولید و رونمایی از نوآوری شما در کنارتان هستیم

این مرکز نسبت به بازرسی از نوآوری مربوطه به منظور تحقیق و نیز بهبود ظرفیت های نوآوری سازمان شما مبادرت می کند.

نمایش نوآوری: ما بازارهای بین المللی را به روی شما می گشاییم

تایید محصولات: ما توسط فرایندی معتبر و استفاده از داوران و مصرف کنندگان واقعی محصول شما را ارزشگذاری می کنیم تا مهر تاییدی برای محصول ایجاد شود و اعتماد بیشتری به مشتریان خود بدهید.

بهبود نوآوری: ما نسبت به ارائه خدمات تحلیلی و بهبود سیستم ها و محصولات نوآور شما اقدام می نماییم.

ایجاد ارتباط: ما شما را با شرکت های نوآور در سطح جهان مرتبط می کنیم

بهسان مفتخر است که تنها سازمانی باشد که در ایران خدمات مرکز جهانی برند های نوآور را به مشتریان خود ارائه می کند. سازمان های ایرانی از سال 2014 قادر هستند محصولات خود را در این سازمان به نمایش بگذارند و توسط مردم تایید شوند تا ارزش افزوده ای برای آنها ایجاد گردد.

وبسایت رسمی مرکز جهانی برندهای نوآور:

www.ib-global.org