logo

رای مردم

رای افراد می تواند فروش شما را افزایش دهد

مرکز جهانی برندهای نوآور یک برنامه نوآوری با تمرکز بر محصولات جدید در بازار ایجاد کرده است. برندگان بر مبنای رای مصرف کنندگان واقعی شرکت کننده در تحقیقات مربوط به ارزیابی و نیز مطابق با نظر هیات داوری ما انتخاب می شوند. این برنامه امکان متمایز سازی محصولات مورد علاقه افراد را در حوزه نواوری و فن آوری نوین از سایر محصولات فراهم می کند.

در کنار رای گیری، مصرف کنندگان نسبت به ارائه بازخورد در مورد عادات استفاده در رسانه ها، رفتار در زمان خرید، علایق، رفتار و ... خود اقدام می نمایند که این اطلاعات به برندهای شرکت کننده ارائه شده و بازاریاب ها را از بینش ارزشمندی در مورد مصرف کنندگان در حوزه محصولات جدید و نوآوری برخوردار می سازد.

این برنامه می تواند موجب اعطای جایزه بر اساس رای مردم شود لیکن قطع نظر از این امر، یک ابزار قدرتمند محسوب می شود. اعداد و ارقام خود گویای این امر خواهند بود.

هدف افراد دست اندرکار، مفید و موثر بودن آن در تمامی صنعت ها است. به منظور حصول اطمینان از این امر، برنامه یاد شده از یک فرایند دقیق در زمینه گزینش محصول، تعریف طبقه بندی و تحقیق استفاده می نماید.

در صورت ممیزی و تایید محصول توسط بازرسان این شرکت، اطلاعات مربوط به محصول برای رای گیری از مصرف کنندگان بر مبنای 5 معیار در وبسایت ما قرار خواهد گرفت.

زمان رای گیری برای هر محصول محدود می باشد!

هریک از افراد می توانند در محصولات برگزیده رای دهند. میانگین برگرفته از تمامی کاربران و گزارشات تحلیلی مربوطه برای شرکت های منتخب ارسال می شود.

این مرکز هر ساله در هر حوزه از صنعت برنده جایزه منتخب مردم (People Trust) را اعلام می نماید.

در ایران بهسان با روش ها و تکنیک های نوین خود و زیر نظر این مرکز خدمات نظرسنجی از مردم و ارائه گزارشات تحلیلی را به عهده دارد که این گزارشات می تواند برای مدیران شرکت ها بسیار ارزشمند باشد و فرصت های بهبود را برای آنها آشکار سازد. همچنین به محصولاتی که توسط مردم و مشتریان بسیار مورد توجه قرار گیرند گواهینامه و لوگوی People Trust (اعتماد مردم) توسط دفتر مرکزی مرکز جهانی برندهای نوآور اهدا می گردد.