logo

برنامه های ارزیابی

براساس برنامه ارزیابی نوآوری، ما در سه بخش برنده خواهیم داشت:

1) برند نوآور:

اولین قدم در برنامه ما ممیزی شدن است. ممیزین تایید شده ما بر طبق استانداردها و راهنمایی ها، شرکت شما را ارزیابی و ممیزی میکنند.

ممیزی ما روی پارامترهای زیر متمرکز است:

-  سطح خدمات و کالاهای نوآور

 - تاثیر نوآوری بروی مشتری و صنعت

-  حمایت طراحی کارگاه و طراحی محصول از نوآوری

-  سیستم مدیریت نوآوری

-  وجود فرهنگ نوآوری در سازمان

- مدیریت دارایی های فکری

اگر ممیزین ما شرکت شما را تایید کنند، شما بعنوان برند نوآور شناخته خواهید شد و یک نشان و هدیه به شما تعلق خواهد گرفت و ما سازمان شما را ثبت خواهیم کرد.

2) محصول نوآور:

برند های نوآور، بر طبق سیستم رای گیری ما، میتوانند در برنامه محصول نوآور شرکت کنند. گزارش ممیزی و اطلاعات محصول برای هییت ژوری ما فرستاده میشود تا بتوانند محصول را ارزیابی کنند. هییت ژوری ما نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار شما قرار میدهند و از پنج جنبه به کالا امتیاز میدهند:

- خلاقیت

- طراحی

-  عملکرد

- بسته بندی

- مفید بودن

بعد از داوری محصولات کاندید شده، داوران ما نام محصول نوآور را اعلام میکنند و ما کالا نوآور را ثبت میکنیم. بنابراین ما میتوانیم محصول شما را محافظت کنیم.

3) اعتماد مردم

برندهای نوآرور همچنین میتوانند در برنامه اعتماد مردم (People Trust) شرکت کنند، این برنامه ابزاری قدرتمند است برای آگاهی از بازخوردها و نظرات مصرف کننده نهایی. گواهینامه اعتماد مردم زمانی صادر میشود که میانگین آرای مردم به سطح قابل قبولی برسد.