logo

سیستم نظرسنجی

سیستم رای گیری ما به شما امکان درک نقش محصولات نواور خود در نتایج ناشی از کسب و کار و جامعه را داده و بازار، رقبا و محصولات جدید را در چارچوبی واحد یکپارچه سازی می نماید که بر آن اساس امکان ارزیابی عملکرد محصول، تهیه نقشه راه و کمیت بندی تاثیر محصول شما بر صنعت وجود خواهد داشت.

معیارهای متعددی در تحقیقات ما مد نظر قرار می گیرند. محصول می بایست ماهیتی نوآورانه داشته و از یک ایده ناب حاصل شده و در بازارهای عمده حضور داشته باشد.

برای رسیدن به رای نهایی منصفانه در زمینه ارزیابی یک محصول، ما نسبت به تهیه و تنظیم یک سیستم ارزشیابی بر مبنای 5 معیار اصلی ذیل اقدام کرده ایم:

1-    خلاقیت:

جدید و ارزشمند بودن محصولات یا خدمات که نیازهایی را محقق نموده یا بتواند مشکلاتی را حل کند

2-    طراحی:

به معنی شکل و ظاهر محصول و همچنین نوع ظاهر، حس منتقل شده و سایر موارد مشابه ناشی از آن است

3-    عملکرد:

عبارت است از کار با محصول و یا به عبارت دیگر، نحوه کارکرد محصول. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا محصول صرفا زمانی که عملکرد مناسبی داشته باشد می تواند به فروش برسد

4-    بسته بندی:

عبارت است از بسته بندی کردن محصول برای توزیع، نگهداری، فروش و استفاده و همچنین سایر ویژگی هایی که موجب جلب توجه محصول یا خدمات برای کاربر مخصوصاً در حوزه خدمات می شود.

5-    مفید بودن:

عبارت است از تاثیر مطلوب خدمات یا محصول که نباید به محیط زیست صدمه وارد کرده یا برای سلامت انسان ها زیان آور باشد

فرایند ثبت نام:

در صورت ارائه محصول به ما، در ابتدا نسبت به ممیزی آن توسط تیم ما و نیز بررسی تحقق حداقل الزامات توسط محصول مزبور برای ارسال جهت هیات داوری اقدام خواهد شد.

سیستم رای گیری و محصولات برگزیده

پس از تایید محصولتان، اطلاعات مربوط به آن برای رای گیری از مشتریان و مصرف کنندگان در وبسایت ما آپلود خواهد شد.

مشخصات محصول شما و گزارش ممیزی این شرکت برای هیات داوری ارسال و توسط 8 داور عضو هیات مزبور امتیاز دهی می شود.

تمامی کاربران و مردم می توانند در رای گیری مربوط به محصولات برگزیده شرکت نمایند. از تمامی نه امتیاز بدست آمده میانگین گرفته شده و نتیجه نهایی در این خصوص از این طریق حاصل می شود.

سامانه نظرسنجی تمامی نه امتیاز یاد شده را جمع آوری کرده و از الگوریتم ذیل برای بدست آوردن نتیجه نهایی استفاده می کند:

40 درصد خلاقیت + 20 درصد طراحی + 20 درصد مفید بودن + 10 درصد عملکرد + 10 درصد بسته بندی = امتیاز نهایی 

در صورتی که امتیازات محصول به حد قابل قبولی برسد گواهینامه تایید به سازمان اعطا شده وتوسط نماینده این مرکز در ایران گزارشات تحلیل و نظرات داوران و مردم به شما اعطا خواهد گردید.